Řízení projektu

Základním pilířem úspěšné realizace vašeho projektu je silný partner,
který nabízí komplexní portfolio služeb zabezpečených pouze vlastními pracovníky, a to od výroby po řízení projektu.

Jak v této oblasti pracujeme?

Projekt manažer představuje klíčovou spojku mezi klientem, architektem, stavbou, naší výrobou, konstrukcí, logistikou a montážníky. Je metaforou na středního záložníka, který tvoří hru a koordinuje vzájemnou komunikaci s cílem – dodržet termíny, zajistit včasné dodávky, zabezpečit perfektní kvalitu všech zajišťovaných služeb a ekonomicky a transparentně řídit finance projektu k oboustranné spokojenosti.

Představení projektu / sestavení týmu

Po založení projektu do systému předává naše obchodní oddělení pomyslný štafetový kolík prostřednictvím společného „Představení projektu“ týmu sestavenému z projekt manažera, konstruktérů, vedoucího montáže a jeho týmu montážníků. Tento tým se formuje pro každý projekt individuálně v závislosti na jeho rozsahu technické a časové náročnosti.

Zaměření

Jeden z prvních kroků projekt manažera vede k přesnému zaměření navrženého díla v místě realizace. To probíhá digitálně. Data jsou následně ukládána na náš cloud a předána do oddělení konstrukce.

Časový harmonogram

Projekt manažer mimo jiné zodpovídá za sestavení časového harmonogramu, podle nějž jsou následně jednotlivé etapy projektu realizovány. V souladu s harmonogramem jsou rozvrženy dílčí dodávky materiálu a efektivně nastaven plán montáže.

Řízení projektu pod kontrolou a stále online

Pro dokonalý přehled nad projektem využíváme náš interní CRM systém, který je automaticky propojen od konstrukce, výroby, nákupu, skladu a expedice až po montáž.

Předání projektu / řešení nedodělků

I toto máme pod kontrolu – řešení pro nás představuje využití aplikace PlanRadar.

Vedoucí montáže, který je denně k dispozici na stavbě, dostává do svého tabletu aktuální informace o závadách a nedodělcích, které jsou projekt manažerem prostřednictvím PlanRadaru přímo digitálně nasdíleny. Díky tomuto progresivnímu přístupu dokážeme klientovi neprodleně po odstranění závad zaslat protokol společně s fotografiemi potvrzujícími splnění úkolu.