Naše Konstrukce
Step by Step​

Nová zakázka

O přijetí nové zakázky do oddělení konstrukce se dozví její vedoucí pomocí interního CRM systému, ve kterém je následně zakázka sledována až po samotnou montáž.

Prvním krokem je představení projektu, následné sestavení týmu konstruktérů a nastavení časového harmonogramu. Ten se již v tomto kroku propisuje v CRM systému vedoucímu výroby a projektovému manažerovi odpovídajícímu za tento projekt.

Proces výkresové dokumentace

Druhým krokem konstrukčního oddělení je výběr prioritních položek , například subdodávek, které mají delší dodací lhůty. Tyto položky jsou přednostně zakresleny, zpracovány a poslány k objednání.

Poté již probíhá samotné konstruování dílenských výkresů dle odsouhlaseného harmonogramu s klientem. Veškeré výkresy jsou zpracovávány v programech SolidworksS-Wood a výstupem jsou nejen standardní výrobní výkresy, ale také 3D model v e-formátu. Samozřejmostí je výstup ve formátech DWG/PDF.

Po schválení výkresové dokumentace klientem, jsou výkresům automaticky přidělena CAD data pro obsluhu CNC strojů. Dojde k poslednímu doladění detailů a kontrole programátory, kteří výrobní výkresy zabalí do QR kódu a začne výrobní řízený proces.

CRM systém

Několik let jsme vyvíjeli vlastní CRM systém s automatickým řízením celého procesu – od založení zakázky až po montáž.

Zde je výsledek vývoje, vyzkoušejte si načíst náš standartní QR kód, který má náš každý nábytkový díl!

Výsledek

Nemůže se nám stát, že naši montážníci nemají výkresy, hledají dílce, jenž neví kam patří – vše mají u sebe v telefonu přímo na stavbě. Po přihlášení se do našeho CRM sytému a načtení QR kódu vyhledají vše potřebné k úspěšné montáži.

Vždy víme, kde a v jakém procesu výroby se vaše zakázka nachází, známe její kompletní historii, transparentně ji sledujeme i finančně, a to vždy od začátku až po montáž.

Naši konstrukci tvoří tým 16 konstruktérů, kteří tvoří mladý a dynamický tým, který má letitou praxi nejen s nábytkem, ale také s kovovýrobou. Veškeré prvky, které dodáváme do našich projektů, sami konstruujeme a máme plně pod kontrolou. Toto oddělení je každoročně školeno nejen na nové trendy v materiálech či kování, ale také pravidelně vyjíždí na montáže našich projektů, aby zde přiložilo ruku k dílu a zároveň sbírali praktické poznatky, které pak přenáší zpět do konstrukce či výroby.